Takk og atter takk!

 

Kjære Gud. Den allvitende og allmektig. God og kjærlig. Takk for påminnelse til å glede oss i Deg.

Til å ikke bekymre oss for noe, men komme til Deg med alt som plager oss, som bekymrer oss, ting som stresser oss eller vi er redd for og også takknemlighet for det er tusen ting vi kan takke Deg for.
Takk for at når vi gjør det, Din fred som overgår all forstand skal bevare våre hjerter og tanker i Jesus Kristus.

Hjelp oss til å gi akt  på alt som er sant, alt som ære verdt, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som verdt å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og ros verd.
Alt som vi har sett og hørt hos Deg…hjelp oss til å gjøre det. Og takk for at Du skal være med oss gjennom alt disse. Og med deg, makter vi alt.

Hjelp oss til å styre tankene våre slik at vi ikke gi etter for hva denne verden frister oss til å tenke. Tanker som reiser seg mot kunnskapen om Deg.

Fyll hjertene med lovprisning til deg som når vi ser fascinerende og fargerike soloppganger og solnedganger. Når det bugner av mat på bordet og vi har tak over hodet. Når vi kan se og høre og bevege oss. Når Du går sammen med oss i motbakker og i dalene.

Takk for at Du er en rettferdig Gud. Du dømmer verden med rettferdighet.
Du er en borg for alle som søker ly hos Deg, til alle som er i nød.

Takk for styrke til hverdagen, for legedom i Dine ord, for trøst og oppmuntring. For livet og for lyset. Og for kjærligheten Din. Jeg ber i Jesu navn. Amen

De gylne øyeblikkene/ Golden moments

En god søndagsmorgen til deg. Drypp. drypp. drypp der ute. Regnet er på besøk i dag og da blir det inne  dag for meg.

A good Sunday morning to you. Drip, drip, drip out there. The rain is visiting today and then it will be home day for me.

Fredagen var det fint vær og jeg gikk meg en liten tur til et sted som heter Rusasetvatnet. Fem minutter kjøring fra der jeg bor. Fargene som møtt meg var majestetisk. Kaller det for de gylne øyeblikk. 

Last Friday was nice weather and I went for a little walk to a place called Rusasetvatnet. Five minutes drive from where I live. The colors that greeted me were majestic. I call it the golden moments.

Deler bilder og sitater til å nyte øyeblikkene.

Sharing pictures and quotes to enjoy the moments.

 

Livets måles ikke i antall pust vi tar, men i antall øyeblikk som tar pusten fra oss. Ukjent

Life is not measured in the number of breaths we take, but in the number of moments that take our breath away. Unknown

Den beste måten å betale for et deilig øyeblikk er å nyte det. Richard Bach

The best way to pay for a precious moment is to enjoy it. Richard Bach

Enkelte øyeblikk et valg-øyeblikk for hele livet. Bjørnstjerne Bjørnson

One moment can be a moment of choice for life. Bjørnstjerne Bjørnson

Man registrerer ikke de virkelig viktige øyeblikkene i sitt liv-ikke før det er for sent. Agatha Christie

You are not aware of the really important moments in your life – not until it is too late. Agatha Christie

Jo, eldre man blir, jo mer føler man at det å nyte øyeblikk er en nådetilstand, en gyllen gave. Marie Curie

Yes, the older you get, the more you feel that enjoying moments is a state of grace, a golden gift. Marie Curie

Hver sinnsstemning, ja, hvert øyeblikk er uendelig verdi, for det rommer i seg en hel evighet. Johan Wolfgang von Goethe

Every mood, yes, every moment is infinite value, for it contains an entire eternity. Johan Wolfgang von Goethe

Sporene av morgendagen ligger gjemt i øyeblikket. Beate Grimsrud.

The traces of tomorrow are hidden in the moment. Beate Grimsrud.

Det gjelder å passe det rette øyeblikk her i denne korte verden. Gunnar Heiberg

It’s important to fit the right moment here in this short world. Gunnar Heiberg

Så nyt de gylne øyeblikkene:)

So enjoy the golden moments:)

Fikk avslag hos psykolog!

Jeg vet ikke om jeg skal gråte eller jeg skal le. Min fastlege og min primærkontakt fra Unicare Helsefort anbefalte sterkt at jeg bør snakke med en psykolog på grunn av helsa mi nå fortiden. Legen skrev en henvisning for meg, men tro det eller ikke. Jeg fikk avslag. Må man være suicidal da for å få time til en psykolog eller? Eller plages med depresjon? Jeg er ikke en av delene, men har mye smerter, sorger og plages mye med søvnløshet. 

Men, jeg får bare søke min styrke hos Gud.

Låner dette sitatet fra min datter Michelle!

 

Og det er også mye livsglede i den fine naturen rundt meg!

Ønsker deg en fin dag. 

Takknemlighet

God morgen vår kjære levende og gode  Gud. Takk for en ny dag for hver og en.
Takk for at Du sendte Jesus til verden slik at vi kan ha liv og ha overflod.  Overflod av kjærlighet. Godhet til vår neste. Visdom til livets gåter. Tålmodighet til vanskelig utfordringer, utholdenhet til livets kamp. Mat på bordet.
Takk for regnet som vanner jorden og for solen som lyser dagene våre.


Takk for at vi kan kaste våre bekymringer  på deg for Du har omsorg for oss. Vi kan derfor  holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for Du som ga løftet er trofast.
Herre, la din kjærlighet råde over oss slik at vi kan gi akt på hverandre. Oppfordrer hverandre til kjærlighet og gode gjerninger.


Jeg ber for hjelp slik at vi kan fremstille våre legemer som et levende offer til Ditt behag.
La Dine ord forvandle sinnene våre slik at vi kan dømme etter Din vilje. Det gode som Du har behag i, det fullkomne.
Herre.


La oss se hverandre med Dine øyne. Være ydmyke og vise omsorg for  hverandre.
La hver og en bøye seg for Deg og live et liv hvor Du er synlig hos oss i ord og gjerninger. I Jesu navn jeg ber. Amen

Ikke interessert!

Jeg er ikke interessert i yrket ditt

Jeg vil vite hva du verker av lengsel etter

Og om du våger å møte det ditt hjerte søker

Jeg er ikke interessert i hvor gammel du er

Jeg vil vite om du våger å dumme deg ut

for kjærlighetens skyld,

for drømmene dine,

for eventyret det å være i live.

Jeg er ikke interessert i hvilke planeter som tangere din måne.

Jeg vil vite om du har berørt kjernen i din egen sorg,

om livets svik åpnet deg,

eller om angsten for mer smerter har gjort deg avstengt og innskrumpet.

Jeg vil vite om du kan være tilstede hos smerten,

min eller din egen uten å gjøre noe for skjule den, eller blekne den, eller fikse den.

Jeg vil vite om du kan være til stede i gleden,

min eller din egen;

Om du kan danse i villskap, yr av ekstase, helt ut til fingrene og tærne uten å råde oss til å være forsiktige, til å være realistiske, til å huske våre begrensningene fordi vi er bare mennesker.

Jeg er ikke interessert i om du sier er sant,

Jeg vil vite om du kan skuffe en annen for å være tro mot deg selv.

Om du kan bære anklage om svik uten å svikte di egen sjel.

Om du kan være troløs og derfor pålitelig.

Jeg vil vite om du kan se skjønnheten også når den er ikke vakker, hver dag,

Og jeg vil vite om skjønnhetens nærvær er en kilde  i ditt liv.

Jeg vil vite om du kan leve med nederlag, dit og mitt, og likevel stå ved innsjø og rope til fullmånens sølv: “JA!”

Jeg er ikke interessert  i hvor du bor eller hvor mange penger du har.

Jeg vil vite om du kan stå opp etter natten med sorg og fortvilelse, utmattet og såret i det innerste, og gjøre det som må gjøres for barna skal få mat.

Jeg er ikke interessert i hvem du kjenner eller hvordan du kom hit.

Jeg vil vite om du vil stå midt i ilden sammen med meg uten å vike unna.

Jeg er ikke interessert i hvor og hva du har studert. 

Jeg vil vite hva som nærer de innenfra når alt faller bort.

Jeg vil vite om du kan være alene med deg selv, om du virkelig trives med samværet i de tomme stundene.

(En tankevekkende tekst. Teksten fikk jeg fra Unincare Helsefort under oppholdet der. )

Takk i stedet for “unnskyld”

Jeg synes ordet unnskyld er det riktig ord å si når vi ikke får det til før jeg har lest disse:

I stedet for unnskyld at jeg gråter, så prøv å si: takk for at du gir med plass til å legge merke til mine følelser.

I stedet for unnskyld at jeg ber deg om enda en tjeneste, så prøv å si: takk for at du hjelper meg og er der for meg.

I stedet for unnskyld at jeg er forsinket, så prøv å si: takk for at du ventet på meg.

I stedet for å si unnskyld at jeg er så besværlig, så prøv å si: takk for din romslighet for meg.

I stedet for unnskyld at jeg vrøvler, så prøv å si: takk for at du lyttet og prøver å forstå meg.

I stedet for unnskyld at jeg bare er så kjedelig, så prøv å si: takk for at du gitt meg din tid.

I stedet for unnskyld at jeg gjorde feil, prøv å si: takk for at jeg fikk plass til å gjøre en feil og lære av det.

I stedet for unnskyld at jeg er for meget, så prøv å si: takk for at du setter pris på meg.

I stedet for unnskyld, jeg forstår bare ikke, så prøv å si: takk for at jeg får lov til å spørre deg igjen.

Har du tenkt over disse ordene?

Skrevet av: Rikke Kjelgaard

Dokke Kamilla

Strikkepinnen har ikke vært flittig i bruk her i huset i det siste, men innimellom bruker jeg det. Og i helga ble denne dokken født fra garnrester. Jeg spurte min yngste datter hva den skulle hete og hun sa at det ligner henne. Da fikk dokke navnet Kamilla.

Og da ønsker Kamilla og jeg deg en flott mandag🥰