Hvorfor er du ikke redd!

                       Du er ikke redd når du går til ro,

og når du har lagt deg,

sover du godt

Du skal ikke engstes

for plutselig skrekk,

for stormen som kommer

over de onde

For du kan sette din lit til Herren, 

 han vokter din fot

så du ikke går i snaren.

Ordspråkene 3: 24-26

Happy