Se på meg?

Se på meg?

Hvorfor?

Folk krever oppmerksomhet. Ville bli sett. Ikke forbigått. Ville bli anerkjent.

Bli satt pris på. Bli likt.
I facebook verden …ønsker man mange likes.
I bloggverden….mange lesere.

You Tube…mange følger.
Man søker oppmerksomhet fra familie, venner og kjente.
Det ligger i oss mennesker et ønske å bli elsket. Et savn i våre hjerter.
I dyrenes verden trenger også dyrene å bli elsket ..at vi viser oppmerksomhet til dem.

De som har hund som kjæledyr vet om det.

 

Har du noen gang snakket med andre menneske og sett deg selv i andres pupillene?

Du som var i sentrum av din samtalepartners oppmerksomhet?

Midt i det hele? Følte du deg viktig da?
I bibelen ba David om å få være Guds øyensten for å bli skjult under Hans vinger.

Han vil bli i sentrum i Guds blikk og vil bli beskyttet ( Salme 17:8)
Men Gud har også et ønske.

I ordspråkene står det: ” Ta vare på budene, så skal du leve. Bevar min lære som din øyensten.”


Jeg forstår det slik at vi får det vi ønsker når vi setter vårt fokus på Gud og i hans ord og ikke fokus på oss selv.
Gud ønsker at vi skal se i hans retning, ikke fordi han er egosentrisk.

Det er fordi i Han er det liv, lys, visdom, legedom, frelse, styrke, fred og seier.

Og de vil han gi oss når vi sette våre blikk til Han og Hans ord.

 


Så hvem eller hvor vi gir vår oppmerksomhet på?
I oss selv? I verden? Ville være verdens øyensten. Det frister?

Er det meningen med livet?


Jeg tror ikke at å være egosentrisk og ønske at verden skal vise oss oppmerksomhet fører til lykke.

Det gir motsatt virkning.

Verden kommer til å snu skinnet.

Vi høster det vi sår.

Men når vi fokusere på andre først og de får oppleve at de er viktig for oss,

da kommer de til å sette pris på oss, ikke sant?

Da gir de oss deres oppmerksomhet. Vi blir deres øyensten.

Men om vi ikke blir det…er det en som har sitt blikk fokus på oss.

En som hadde gitt sitt liv for oss.

Om hele verden snur ryggen fra oss, han er alltid der med åpne armer og gir oss trøst.
” I have decided to follow Jesus”
” Though one joins me, still I will follow.

No turning back! No turning back.