Kjærlighetens beste uttrykk!

Et av de beste uttrykk for kjærlighet

er å komme folk i møte

der de befinner seg.

La andre lære av livet

på den måten de selv trenger det.

Ha tillitt til at Gud vil lede

dem på riktig spor.

JOY

 

Sitat fra Omsorg for den omsorgsfulle