Litt forandring

 

Jeg er en dame som liker å ha kontroll på ting og planlegge derfor mye på forhånd alt som skulle gjørers. Jeg har også faste rutiner når det gjelder husarbeid. Hver søndags formiddag, bretter jeg klærne som ble vasket for en hel uke og stryke dem som bør strykes. Etter å ha brettet en stor balje med klær, satt jeg meg for å hvile litt for jeg skulle ta fatt på styrkingen. Plutselig sa mannen min: ” skal vi gå oss en tur?”. Og mannen som har vært dårlig i de siste dagene og begynne å bli frisk ville ut å trekke inn frisk luft. Så, selv om jeg har faste rutiner når det gjelder husarbeid, er mannen min viktigere. Så er det bare å kle seg ut på tur for jeg hadde fortsatt nattkjolen:)

Plassen vi gikk heter Rusasetvatnet

Her er info om  stedet:

Rusasetvatnet er en kunstig innsjø 14 meter over havet like ved gården Rusaset i Ørland kommune.[

Vatnet har tilsig fra høydene i øst, og drenerer mot sørvest via Stamselva til Balsneselva, som har utløp i Hovsfjæra dyrefredningsområde.

Rusasetvatnet huser til tider usedvanlig store mengder og stort artsmangfold av fugl. Våtmarksfuglene har et tydelig mønstertrekk mellom de andre våtmarkene i Ørland; Litjvatnet i Agdenes og Rusasetvatnet. Derfor er Rusasetvatnet en viktig brikke i hele Ørland og regionens våtmarkssystem.

Vatnet er med i et reguleringsplanarbeide som har som formål å sette i verk Norges største restaureringsprosjekt for våtmarksområder, hvor 250 dekar sump og myr er planlagt omdannet til vann. Dette vil være første gang i Norge at man drar i gang et så stort rehabiliteringsprosjekt i våtmark. I november 2016 var det mange fugler på de nye øyene i Rusasetvatnet.

Her er stedet. Det er veldig mange som går tur ditt. Vi traff mane turgåere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange sitteplasser. Jeg satt meg på en benk. Mannen min så en ornitolog og ville snakke med han om fuglene. Min mann er også interessert i fuglelivet.

Her er ornitologen. Mannen min fikk se fuglene gjennom hans teleskop. Etter det sa han at kanskje hans skal også skaffe et slikt utstyr. Det kan bli  en hobby for ham i fremtiden. Men ornitologen sa at han må ikke glemme termosen. Den er veldig viktig når man skal sitte i flere timer for å studere fuglelivet.

Det er litt blomster å se og insektene

Og timene flyr av sted. Nå er det bare å lage middag og styrkingen kan vente til neste uke:) 

Enn du? Hva har du gjort hittil?

Ligaya