De som tørster!

Dagens ord:

Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet, de skal bli mettet. Matteus 5:6
Bønn:

Herre, jeg ber for meg og hver og en som har behov for denne bønnen.

Fyll oss med lengsel etter dine ord.

La sannheten komme frem.

La de unge bli opplært om Din kjærlighet og tro på Deg.

La de voksne bli ledet av Deg.

De gamle sette sine lit til Deg. De svake finne styrke hos Deg.

Jeg løfter opp de syke og jeg ber for Din legedom til gjøre ditt verk i kroppene deres.

La Din fred overmanne vårt indre. Fyll oss med Din glede og håp hver dag. Hjelp oss å være tålmodige.

Tro, selv om omstendighetene sier noe annet.

Se med Dine øyne. Føle med Ditt hjerte.

Tale med Dine ord.

Jeg ber i Jesu navn. Amen