Hvordan å være vis!

 

 Gå til mauren og bli vis

 


  

Gå ti mauren??

 

Se på dens strev og bli vis!

 

 

Enda den ikke har noen høvding,

 

 

Hverken oppsynsmann og Herre,

 

 

 

Sørger den for mat om sommeren

 

 

 og samler inn føde om høsten.

 

Ordspråkene 6: 6-8 

Takk Far for at  gjennom å se på ditt skaperverk, kan vi bli vis.

Takk for at du taler til oss gjennom det vi ser , hører og føler.

La våre øyne  være åpen for din innsikt og gi oss visdom til å forstå.

 

JOY