Faith

Jeg trenger å bli påminnet av disse ordene hverdag særlig når jeg mister motet. Når smertene er alt jeg føler og når jeg ikke får å gjøre ting jeg har lyst til.

Hva med deg? Er det noe som plager deg mye og du mister håpet? FAITH MOVES MOUNTAIN.

Ønsker deg en god dag.