Hvorfor tror jeg?

 

Hvorfor tror jeg når de fleste ikke gjør?

 

Jeg tror fordi:

Jeg var i mørke, men Gud viste meg lyset.

Jeg var fortapt, men Gud har funnet og frelst meg.

Jeg var svak, men jeg har funnet styrke hos Gud.

 Jeg var skitten, men bli renset av Gud

 Det så ut som det fantes ikke noe håp, men jeg har funnet det hos Gud.

 

 Når alt er i kaos i midt liv, finner jeg fred hos Gud.

 Når jeg er syk, finner jeg trøst og helbredelse hos Gud og hans nåde er nok for meg.

 Når jeg tviler, forsikrer Han meg at han fins.

 Når jeg trenger visdom, sier Han at han gir til dem som spør.

 

                                          Når jeg føler at jeg er ingenting, minner Han meg at jeg er verdifull og er elsket av Han.

 

Når jeg er sint, roer Han ned min sjel.

 Når jeg synder,  minner  Han meg  å vende om slik at han kan tilgi meg.

Når jeg har kroppssmerter og alderen når meg,  gir Han meg ny kraft slik at jeg kan  fly  igjen som ørnen

Når jeg klarer ikke å tilge, minner Han meg at jeg er også blitt tilgitt

 

 Han hjelper meg å forstå når det er kaoset rundt meg

 Han viser meg veien jeg bør gå når jeg er usikker

 Han gir hva mitt hjerte ønsker som gagner meg

 Han lar meg se lyset når jeg ser bare mørket i mitt liv

 Han sa at i ham, jeg kan gjøre alt

 og det viktigste er:  Han har gitt meg et nytt liv!

 

Og mitt spørsmål til deg?

Tror du eller ikke og hvorfor?

 

JOY