Mangler du visdom?

Når Gud gir visdom

Da skal du skjønne deg på rettferd og rett,

på rettsinn og all god framferd.

For du får visdom i hjertet,

og kunnskap skal gjøre deg glad

Omtenksomhet skal vokte deg

og innsikt bevare deg

Den skal berge deg

fra den onde vei,

fra folk som taler galt og vrang,

fra dem som forlater de rette stier

og vandrer på mørkets veier.

Ordspråkene  2: 9- 13

Med ønske om god helg!

JOY

 

 

Vern!

 

Er du redd?

Han ( Gud ) verner de stier hvor retten rår

og vokter veien for sine fromme.

Ordspråkene 2:8

 

JOY