En Lord som ble forelsket i Norge!

Det skjedde i de dager….lød eventyret.

Det er jo en sann historie. Det handlet om en Lord som het John de Grey.

Fikk vite om han da mannen min og jeg besøkte denne plassen som heter ” Fredmoen”.

Det var her Lorden bodde

Deres ute do

Les mer  om det her.

Fredmoen var opprinnelig en husmannsplass under prestegården, etablert på 1840-tallet.

Plassen ble i 1899 solgt til engelskmannen Edwin Martin, som bygde hovedhuset, som stod ferdig i 1905. I 1910 ble eiendommen solgt til den engelske sportsfiskeren John de Grey, som i 1919 arvet sin halvbror Thomas de Greys barontittel og ble kjent som Lord Walsingham. Han gjestet Åfjord om sommeren fram til 1927, med unntak av årene under første verdenskrig. Lord Walsingham skrev artikler om Åfjord, utgitt i boka «Fish» i 1926. Under andre verdenskrig bodde unge Åfjordsfamilier her. Den siste krigsvinteren var huset «flyktningbolig», idet en familie som var evakuert fra Finnmark bodde her. Etter krigen kom engelske familier tilbake til sitt ferieparadis ved Stordalselva, inntil de i 1989 solgte stedet til foreningen Fredmoens Venner, som restaurerte anlegget og nå driver stedet som laksefiskemuseum hvor de holder ulike arrangementer, samt driver utleievirksomhet. ( fra wikipedia)

Slik ser det ut inne. Jeg fikk til  lov å ta bilder. Det var slik det så ut da Lorden og familien bodde her.

Denne er stuen

skåret laks i tre

tjenestepikes forkle

litt historien om Lorden står på plakatene på veggen

det var skrevet om han i avisene

etter han

Det vises på bildet hans slott i London og  noen av hans etterkommere

hjemlaget fiskefluer

Litt konflikt der også

Takke brev fra kongen som fikk røykelaks fra Stordalselva.

store laks de hadde fisket

Lordens reise til Åfjord

fiske kofferten

slik så det ut i frokost bordet

Slik ser det ut i andre etasje. Det var slik de så ut da også. 

var ikke innlagt vann da

mer bildet fra stue nede

Bilder av Lordens slott, Fredmoen og familien hans

Dette malte bildet av Lorden skapte stor omtale blant folk. Du skjønner vel hvorfor:)

Og der er også mulighet til å få kjøpe en kopp te/ kaffe og kakestykk for besøkende hver søndag.

Dette hang på veggen. Jeg skjønner ikke hva den formidler:)

Enn du, har du vært på dette stedet?

Har du prøvd å fiske laks?

Liker du å spise laks?

JOY