Riktige veien!

 

Føler du deg av og til at du er fortapt..og at veien du går er ikke den du bør gå?  Eller er du fornøyd og vet at den veien du går er den riktig veien?

Vi gjør så mange valg i livet…fra vi fikk tankene i sving og hele verden ble lagt foran oss. Noen ganger, ble valgene ble bestemt av andre særlig da vi var barn. Da var det foreldrene som bestemte for oss….før vi fikk vår tale i bruk og begynte å protestere og gå våre egne veier. Noen følger foreldrenes fotspor, noen går helt motsatt. Men uansett hva vi velger, om den er gode eller dårlig, blir det konsekvensene av det.

Heldigvis, bor vi i et fritt land hvor det blir lagt stor vekt på friheten. Men ulemper med det er at noen går over lik for å oppnå det man vil fordi det har en innstilling at hvis man har lyst…så har man lov!  Men det er ikke alle ting et menneske lyster etter er bra både for kropp og sjel. Men det er en kamp noen ganger fordi det er mye fristelser rund oss…mat…drikke…klær…fine damer eller menn, venner og ulike jobber. I tillegg omgir vi oss med ulike  lesestoffer.  Det er blogg, facebook, twitter, instagram, Pinterest, ukeblad, aviser, bøker osv.

Av og til går det rundt for et stakkars menneske som meg. Man vil så gjerne få med seg alt, lære mye, gjøre mye og oppnå noe.

Heldigvis, blir jeg minnet  i min stille stund med Gud at jeg må ta det med ro og lære å ta en ting om gangen. Blir leder til riktige sporet igjen.

Jesus sa i Hans ord: Jeg er veien, sannheten og livet….så når jeg blir så forstyrret går jeg til Ham:)

Hva med deg? Hvordan vet du at den veien du går er den rette for deg? 

Avslutter innlegget med en bønn:

Far i himmelen, det er så mange  valg vi måtte ta hver dag og ikke alle ting gagner oss. Men ettersom du er veien, sannheten og livet, så ber jeg at hver og en søker Ditt nærvær og ord når vi står overfor et valg som vi trenger visdom fra deg. La hver og en oppleve Din herligste nærhet, glede og fred ved samværet med deg. Åpne hver og ens øyne slik at vi ser skjønnheten i ditt rike fremfor verden. Fokusere på skaperen isteden av de skapte. For ditt  barmhjertige og kjærlig blikk er bestandig rettet mot oss. Jeg ber i Jesu navn. Amen

JOY