En ulykkesdag dag?

God morgen!

I går var det fredag den trettende. Og i følge folket utsagn, så er det en ulykkes dag.

Jeg lurte på hva var grunnen til det og søkte på google.

Her hva jeg har funnet ut fra Wikipedia.

“Tallet 13 har vært ansett som et uheldig fordi det er snakk om et usymmetrisk oddetall, i hvert fall innenfor de kulturkretser som regner 12 timer dag, 12 timer natt og 12 måneder i året.

Folklorister regner redselen for fredag den 13. til kategorien «hverdagsovertro», men det er i forestillingen neppe snakk om egentlig folketro. Den er snarere basert på konvensjoner og talemåter. Disse tradisjonene bærer ofte også med seg sine egne opphavsforklaringer, som i enkelte tilfeller kan være temmelig kuriøse. Av de forklaringene som søker å legitimere forestillingen til en gammel tradisjon, tjener opplysningen om at kong Filip IV av Frankrike beordret arrestasjon av landets tempelriddere på fredag 13. oktober 1307. Det er imidlertid ikke andre opplysninger som understøtter at det i samtid og nær ettertid var noen som oppfatte datoen som spesielt uheldig.[En annen forklaring er at fenomenet henger sammen med at Judas Iskariot ble utpekt som den trettende til bords ved Jesu siste måltid på skjærtorsdag.

Den danske astronomen Tycho Brahe ble satt til å gjøre astrologiske beregninger for dager i året da det ikke var lurt å gjøre forretninger eller legge ut på reiser. Han kom opp med 32 uheldige og fire heldige dager, noe som fikk stor utbredelse i Norden. Det er først utover på 1900-tallet at fredag den 13. ga seg utslag i slik frykt at enkelte velger å holde seg hjemme eller være uvirksomme. Spesielt fra Danmark hører vi at tradisjonen har vært knyttet til råd om ikke å legge til sjøs eller sette båt på vannet på fredag den 13.“”

 På jobben i går, spurte jeg de eldre om hva det mener om  fredag den trettende. Om dem tror på at det er en ulykkes dag. Men da ble jeg spurt hva jeg tror på. Da svarte jeg at jeg tror ikke på det. Jeg sa at hverdag er en gave.

Senere den dagen, i seks tiden da vinden har blitt svakere dro mannen min og jeg til sjøen for å prøve fiskelykken.

Min mann kjøpte bagetter til å spise om bord i tilfelle vi bli sulten.

Og her var utsiktene

Og gjett om jeg var heldig. Fanget 3 hyser og en makrell. Mannen min fikk ikke noe og han sa at det var fordi det var fredag den trettende og det er en ulykkes dag. Jeg sa at det er ikke det for fiskene jeg fikk får han også spise. Og da var han enige med meg. Hverdag er en gave fra Gud:)

En du? Tror du på at fredag den trettende er en uheldig dag?

Avslutter innlegget med dagens bønn:

Takk Gud for at Du er rik på miskunn og medlidenhet.

For at du rettferdiggjort oss gjennom Jesus slik at vi kan tre fram for Ditt åsyn.

La oss alltid sette vårt fokus til Deg.

Finne styrke og trøst hos Deg.

Glede i Ditt nærvær.

Takk for at vi skal få en arv som aldri forgår.

Ikke flekkes til eller visner.

Takk for at den blir bevart ved troen, slik at vi når fram til frelsen.

La oss alltid være våkne og beredt i tanke og sinn.

Å sette vårt håp til deg Gud for Du er nådefull.

La oss bli ledet av deg i alle områder i våre liv.

Være hellige for Du er hellig.

Takk Jesus for at Du døde for oss.

Du er sannheten, veien, livet og lys for oss.

Ettersom Du som er kjærlighet bor i oss,

la oss også vise oppriktig kjærlighet mot hverandre.

Takk for at Dine ord er levende og den varer evig.

Amen