Hvordan skal vi være!

Gjør godt mot din neste

Gjør godt mot dem som trenger det,

nekt ikke å hjelpe om det står i din makt!

Si ikke til den neste: Gå din vei, og kom igjen i morgen,

så skal du få! 

– så sant du har noe å gi ham nå.

 

 Legg ikke onde planer mot din neste

som bor hos deg og kjenner seg trygg

Trett ikke uten grunn med en mann,

når han ikke har gjort deg noe ondt.

Misunn ikke den som bruker vold,

velg ikke å følge hans forspor!

Ordspråkene 3: 27-31

Kjære Gud, det er ikke alltid lett å vise godhet til vår neste særlig når vi har det tøft selv og ville være den som vil bli trøstet.

Men, du sa: “gi så skal vi få”. Det betyr at når vi gir godhet til vår neste, får vi det tilbake.

Så la oss gi enda mer, slik at vi får enda mer for du vår Far er en evig kilde av kjærlighet og rikdom skal sørger for alt vi trenger……

 

JOY