Å lytte!

Lytt med oppmerksomhet og uten dømmesyke.

Lytt både med hjertet og med ørene.

Å lytte med sjelen er en og måte

å fortelle andre at noen bryr seg om dem.

JOY

 

Sitat fra Omsorg for den omsorgsfulle