Trenger du visdom?

 

 

Skaff deg visdom og kjøpt forstand,

glem ikke det jeg har sagt

og vend deg ikke bort fra det

Forlatt ikke visdommen,

så vokter den deg

hold av den, så vender den deg

Vil du få visdom, så kjøp den,

bruk alt du eier til å vinne forstand!

Sett visdommens høyt,

så løfter den deg;

fanger du den, bringer den deg ære.

Den setter en fager krans

på ditt hode

og gir deg en praktfull krone

Ordspråkene 4:5- 9

Far, la oss søke visdom der kilden komme fra. La hjertene våre lengte etter det du lengter og få innblikk av din visdom som overgår all forstand.

JOY