Pottemakeren

Dagens bønn:

Kjære Gud, takk for at du er Pottemakeren og jeg er leiren.

Takk for at Du former meg med Dine hender slik at jeg kan bli brukelig for Deg og andre mennesker.

Takk for at Du arrangerer hverdags hendelser for å forme meg etter det mønsteret du hadde bestemt.

Din evige kjærlighet er virksom i hver eneste hendelse i mitt liv.

Noen dager glir Din og min vilje sammen.  

Jeg opplever at jeg har kontroll over mitt liv når våre viljer harmonerer.

Noen dager, føler jeg det som å svømme oppover elven, mot strømmen av min hensikt. Motstanden jeg føler kan være fra Deg, eller fra den onde.

Men takk for at jeg kan snakke med Deg.

Din Ånd veileder meg gjennom farlige farvann.

Når jeg beveger meg gjennom turbulente strømminger sammen med Deg, trenger jeg ikke å frykte fordi omstendighetene former meg til den Du ønsker at jegs kal være.

Du er pottemakeren, jeg er leieren. Amen

Bønn inspirert av andaktsboken ” Jesus kaller på deg.”