Fly til høydene

Dagens takknemlighet
Takk Gud for Du er min klippe…
Å nå til Deg føles uoverkommelig ut….men takk for at Du har vist meg veien. 
Takk for styrken Du gir gjennom ferden slik at jeg ikke gir opp.
Takk for at Du lar meg stå på høydene og skue nedover dalen uten å frykte. 
Du gir meg ørnevinger slik at når stormen kommer, kan jeg bare kaste meg ut og kjenne oppdriften løfte meg opp over der jeg står i til daglig.
Takk for at midt i stormen får jeg oversikt og perspektiv som gjør at problemene blir til små prikker langt der nede som er ikke lenger umulig å løse. 
Jeg kan løpe i kapp med Deg eller gå, men ikke bli slitne.

For jeg er koblet til Deg og innhente det jeg trengs til å nå målet.
Takk for at Du ledet meg til rettferdighetens sti….som leder til Deg….min klippe.
Amen