Er dine byrder for tunge til å bære?

 

See the source image

Bildesource

Utveksling av byrder

Hver og en av oss har sine byrder og det er forskjell på dem. Noen har kanskje fått tildelt mer enn de har behov for eller klarer. Kanskje du er en av dem som vil helst bære byrden for andre særlig for mennesker du er glad i? Men det finnes også folk som liker å gi byrdene til andre. Ikke vil ta ansvaret og kun tenke på seg selv. Hva slags type person er du?

Det er en fortelling om en gammel, men ikke særlig vis mann. Han puttet alle sine byrder i en sekk og dro til markedet for å bytte dem med noen andres som var lettere. Ved bytteboden, møtte han en mann med en sekk av gull. Men uansett hvor tungt, den byrden var det verdt å bære på, tenkte den gamle mannen. Like etterpå begynte han å bli trett. Sekken med gull var verre enn før. Så han gikk tilbake og denne gangen valgte han en sekk med sølv. Men sølvet var også tungt. Han mumlet og klaget hele veien tilbake. Denne gangen valgte han den letteste av alle. Han fant en sekk med duftende roser. Hvordan kunne noe så lett og vakkert bli så tyngende? For tredje gang startet han opp bakken. Stikket fra en torn kan være smertefullt enn en tung sekk. Han slengte sekken på ryggen og gikk ned bakken mens han klaget i smerte for hvert skritt. Den gamle mannen hadde fått visdom. Han byttet rosene med den første sekken og gikk av sted mens han plystret muntert.

Typisk mennesker å ønske å være som andre enn seg selv. Vi som er født i Østen, ønsker å bli lysere i huden fordi vi ble født brune. De som er født i vesten ønsker å bli brunere fordi de mener at de er så bleke i huden er et eksempel. Eller å ønske hva andre har isteden av å være takknemlig for hva man har. De som er fattige ønsker å bli rike, den som er rike ønsker å bli mer rikere. Noen ønsker å være berømte og misunner dem som er på toppen.  Vi glemmer en av budene at vi skal ikke begjære hva det andre menneske har. Noen tror at deres talenter og skatter er verdiløse i forhold til andre. Det som er trist med det er at man ikke klarer å se egne velsigner når man tenker slik. Ofte ser vi bare mennesker fra utsiden. Hvordan vet vi at de har lettere byrder enn vi har? En rik man kan ha tyngre ansvar og byrder enn en som er fattig fordi det kreves mye ansvar å ha mye eiendommer enn lite. En berømt person har mer utfordringer enn den som ikke er berømt med tanke på forventninger av folk som en berømt person må innfri og hvor mye jobb som trengs for å bli værende i toppen. De som er vise har mer oppgaver enn de som er mindre intelligente også videre.

Enn du? Er du fornøyd med livet ditt, dine talenter og gaver og byrder, eller kunne du ha tenkt deg å bytte ditt liv med noen andre?

En god påminnelse hvordan vi skal være finnes vi i Matteus 6: 33-34

 33 Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 34 Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.

Bønn:

Takk Gud for at du har skapt hver og en unike med talenter og gaver som vi kan bruke til å utfylle, inspirere og hjelpe hverandre.  Takk for at når byrdene våre er for tunge til å bære, kan gi vi dem til deg og du gir oss hvile. Takk for at vi trenger ikke å bekymre oss for hverken i dag eller morgendagen for Du er med oss. Du er en kilde av liv, kraft, visdom, skjønnhet og kjærlighet. Når Du bry deg om fuglene som ikke høster eller sår og gir dem føde, da vi som er mere verdt enn fuglene har ingen ting å bekymre oss for. Takk for at når vi har deg, så har vi alt! Amen