Hvem er Gud?

Dagens andakt og bilder

Hvem er Gud?

Har du lurt på det noen gang?

I bibelen står det:

Han er Gud den allmektig. Ingen er som ham selv om det er mange som prøver å ta plassen hans. Mange såkalte avguder. De skapte prøver å råde over Skaperen. Det gjorde den falne engelen Lucifer og det gjør han fortsatt og menneskeheten likeså. 

Den første og den siste uansett hva de såkalte lærde prøver å bestride.

SKAPEREN

Det står skrevet at Gud tar vare på det han har skapt til og med fuglene eller blomstene på marken som er her i dag og er borte i morgendagen.

Til og med hårstråene våre har han talt.

Ja, han skapte alt til og med den vakre naturen som omgir oss. Gjennom å betrakte dem, kan vi få mer forståelse hvor majestetisk hvor Gud er.

Han er universets arkitekt og råder over tiden.

Han var og er og skal komme.

Gud forandrer ikke og er Alfa og Omega

HVA OFRET HAN?

Han var såret, men leger sårene vi får.

Han ble forfulgt, men gir oss frihet.

Han døde for oss slik at vi kan ha et evig liv hos ham.

Han har stått opp og har makt til å vinne over fienden

Han regjerer og gir fred.

Bildene er tatt i Råkvåg

 

VERDEN

Men verden forsto ikke ham….mange vil ikke forstå…vil ikke akseptere sannheten.

Maktene prøvde å overmanne ham….de trodde de kunne.

Intellektuelle klarte ikke å forklare ham. Hvordan kunne dem gjøre det? All visdommen kom jo fra Gud.

Ledere kunne ikke ignorere ham….for Gud er synlig.

Herod klarte ikke å ta livet av ham…og ikke heller vi.

Fariseerne klarte ikke å forvirre ham. Hvordan kunne dem det? Jesus visste hva de tenkte.

 

Hvem er da Gud?

Han er opphavet av lyset. Gjennom han slipper vi å vandre i mørket.

Han er kjærlighet. Men han slipper vi å leve i et kjærlighetsløs liv.

Han er god og er barmhjertig mot syndere.

Han er hellige og gjennom han ble vi helliget. Rettferdig og vi blir rettferdiggjort på grunn av han betalte med sitt liv.

VEIEN

Guds vei er alltid rett. Følg den. Vandre i den.

Hans ord varer for evig og det er sannheten. Stol på det og leve etter det.

Han er vår frelser og trøst i vanskeligheter. Tro på ham.

Han gir oss glede gjennom livets tøffe kår og overflod av omsorg.

Han svikter aldri de som sette deres lit til Ham.

Hvorfor Gud?

Det finnes glede i å tjene Ham. Ubeskrivelig glede.

Det føles godt å bli fylt av hans kjærlighet.

Hans åk er lett og han hjelper oss å bære det.

Å følge Gud gir visdom. Visdom som lærer oss hvordan vi skal gå den smale veien.

Veien han leder oss er lysets vei.

Han er trofast og en sikker havn i stormen.

HVA HAN GJØR?

Gud løfter oss opp når vi er nedtrykt, stol på ham

Han tilgir syndene våre gang på gang

Når vi er svak er han vår styrke

Når vi er fortapt, viser han oss veien

Når vi er redd, sier han at vi skal ikke frykte, fordi han er hos oss

Når vi snubler, hjelper han oss opp

Når vi vi er fortvilet, gir han oss råd

Når vi er knust, reparerer han vårt indre

Når vi er blind, leder han oss

Når vi er sultne, gir han oss føde

Når vi gjennomgår vanskeligheter, er han med oss

Når vi blir forfulgt, er vi trygt hos ham

Når problemene overmanner oss, han er vår trøst

Når vi har Gud, mangler vi ingenting

En dag når vi trekker den siste åndedrag, da tar han med oss hjem!

Hvem er Gud for meg? Han er alt og uten han er jeg ikke her heller.

Med ønske om en fin dag til deg?