Takknemlighet

Så er det fortsatt vinter i vår måned, men utsikten er  uklanderlig!

 

Dagens bønn for deg og meg:

Herre, la takknemligheten stige opp fra sjelene våre og love Ditt Hellige navn.

La oss huske Dine velgjerninger. Din kjærlighet som overgår all forstand.

Takk for at du har tilgitt våre synder og leger all vår sykdom.

Du fridde oss fra graven og kronet oss med godhet og miskunn.

Du fyller våre liv med alt som godt er, og gjør oss ung igjen som ørnen.

Takk for at Du griper inn og frelser og lar alle undertrykte få sin rett.

Takk for at Du har vist veien for oss. For Dine gode gjerninger. For Din nåde og barmhjertighet.

Du er langmodig og rik på miskunn.

Takk for at tilgivelse og at du anklager ikke oss for alltid og er ikke evig harm.

Takk for at så høy er himmelen over jorden, så stor er Din nåde mot oss som frykter Deg.

For Du vet hvordan vi er skapt.

Du kommer i hu at vi er støv.

Fra evighet til evighet er Din miskunn over oss som frykter Deg.

Din rettferd når til våre barnebarn.

Så hjelp oss til holde din pakt og huske på Dine bud og leve etter dem.

Prise Deg Gud som har trone i Himmelen, som har bosatt seg i våre hjerter.

Din røst er mektig og har kraft.

Takk for skjønnheten rundt oss som Du har skapt.

Fargene, formene, nyansene og de vakre.

Kraftfullt er Ditt skaperverk. Amen

Ønsker deg en vakker dag!

Ligaya

 

 

Morgensbønn

God morgen kjære Gud. Det er mandag igjen og begynnelse av en ny arbeidsuke. 

Herre, uansett hvor hektisk denne uke kan være, la oss ikke glemme å sette til til å lytte på Deg og til alle som krever vår oppmerksomhet.

Jeg ber for at vi skal være kanaler for Din frelse, helbredelse og liv. 

Far, åpne hver og ens øyne som ennå ikke ser sannheten om Deg. 

Åpne ørene av dem som ikke hører Din røst. 

Gi hver og en forståelse på hvem Du er og hvor stor Din nåde er til tross for mye lidelser her i verden.

Jeg ber for hver og ens hjerte være et sted for Deg.

 Jeg ber det i Jesu navn. Amen

Ha en velsignet uke mine venner! 

Joy

All out for God!

 

Kjære Gud, jeg ber for at du når til hjertene med dine ord.

Fiender skriker med løgnene sine…

mange blir lurt.

Fjern blindhet i våre øyne.

La oss forstå de uforståelige….

tro de umulige….

sprenge grensene…

gå ekstra mil…

ikke gi opp for å kjempe for sannheten.

Hjelp oss til å være fokusert

for hva som er viktigst i våre liv.

La din kjærlighet få råde i våre hjerter 

i møte med fiender.

Fyll oss med din fred midt i vanskelighetene. 

La hverdagen bringe lykke uansett hva som skjer

med oss eller rundt oss.

Jeg ber det i Jesu navn.

JOY

 

Å følge etter!

Far, som sommerfuglen søker etter nektaren, ber jeg at vi skal søke livet, som du gir til alle som finner deg.

La oss se skjønnheten i ditt rike. La det dufte godt som de vakre blomstene, som appellerer til sansene våre.

Jeg ber for at vi skal følge etter deg som leder oss til livets vei.

Takk for at du går sammen med oss hele veien og lærer oss underveis.

La oss feste blikket til deg og ikke til ting som distraherer oss. 

Takk for gleden og freden du gir til oss mens vi vandrer i den smale veien. Gleden og freden som overgår all forstand. 

Jeg ber det i Jesu navn.

Amen

Understanding!

 

Far from home

JOY

Numbers!

 

Lord help us to number our days aright, so that we may gain a heart of wisdom.

 

 

Let our lives counts. Our life span here on earth  is very short. So let us focus to what lies behind after death.

Thank you because we can dwell in your presence. Safest haven to be. Let not our sins hinder us to seek you, but cling to you to you even more. To be cleansed and purified by your words.

 

 

Thank you for your compassion. For satisfying us every morning with your unfailing love. Your loves that makes us joyful in all our days. 

 

 

Let us see your mighty works and proclaim them. Thank you for the favor you give to your children…


                                                 JOY

 


 

God’s playlist!

JOY

Stop!

 

JOY