Hva vi sår, høster vi!

Dagens bønn

Kjære Gud, takk for en ny dag.

Herre, i dag la meg gjøre en forskjell der jeg er.

Et lite smil, et lite ord, en hjelpende hånd.

Å så godhet rundt meg.

Å inspirere.

La meg se andre med dine barmhjertige øyne.

Å være tolerant og forståelsesfull.

Hjelp meg til å skaffe gode relasjoner til mennesker jeg møtes hver dag.

 

Så rettferdighet etter kjærlighetens bud.

Svare hovmod med visdom, hardhet med ydmykhet,

og sinne med vennlighet.

Jeg ber for at den kjærligheten som jeg har funnet hos Deg,

gir jeg videre.

 

Takk for at når jeg sår mildhet, høster jeg godhet til slutt.

Sår jeg forståelse, vil jeg etter tid høste vennskap som varer livet ut.

La meg derfor ikke miste motet.

Ikke bli trette mens jeg gjør de gode,

fordi når tiden er inne, jeg skal høste.

Takk og ære Ditt navn.

Amen

Avslutter med dagens ord: 

Gjør tjenesten med iver, som for Herren og ikke for mennesker.

Dere vet at enhver skal få lønn av Herren for det gode han gjør,

enten han er fri eller slave. 

Efeserne 6:7-8