Sulte og tørste

Dagens bønn for hver og en:

 

Herre, jeg ber for at vi skal alltid oppleve nød etter Deg, etter Dine ord, Ditt rike og Ditt nærvær. Sulte og tørste etter alt Du kan gi oss.

 

 Søke inspirasjon fra Deg. Visdom til å takle livet. Styrke til å stå imot fienden. Kjærlighet til å vinne over verden.

 

Herre, takk for omsorgen og trøsten du gir til verkende hjerter. Takk for fred som overgår all forstand. Takk for råd når alt ting ser håpløs ut. 

 

 

Takk for at Du er tålmodig med oss slik at vi kan også være tålmodige mot hverandre. At de tålsomme arve jorden…nå sjelene som bor der til ditt rike.

 

 

 

Herre, takk for at du er en rettferdig Gud. Hjelp oss til å være rettferdige i all våre handlinger. Våre barmhjertige som Du er.

 

 

Takk for at gjennom Deg Jesus, ble hjertene våre rene slik at Du nå bor i dem. Gi oss åndelig øyne til å se Deg i vår hverdag og i alle områder i våre liv.

 

Uansett hvor vi ferdes, la oss bringe Ditt lys som lyser de mørke stedene, din fred som løser konfliktene, ditt nærvær som berører hjertene.

 

 

Herre, takk for Du er med oss slik at vi kan klare de umulige, hån og motstand.

Takk for du for at Du hjelper oss i vår svakhet.

 

 

 Takk for at du fyller oss med glede særlig under forfølgelser fordi det betyr at vi går den smale veien til Ditt rike.

Takk Herre for påminnelse hverdag.

La Dine ord være alltid levende i oss.

Amen