Redskap for fred!

God søndagsmorgen!

Håper du har sovet i natt og det jeg også hadde gjort. Mulig du sov sent i natt pga. du har sett Euro vision Song contest. Jeg fikk med meg en del, men til slutt ga jeg opp for jeg var så trøtt. Og nå våknet jeg til en ny dag og solen har også våknet…det var overskygget da jeg sto opp. Og da også godt med å begynne dagen med bønn skrevet av Franz av Assisi. Den er en vakker uselvisk bønn. Og inspirerer meg og håper du også.

Lånt bilde fra Internet

Herre gjør meg til redskap for din fred!

La meg bringe kjærlighet der hatet rår.

La meg bringe forlatelse der urett er begått.

La meg skape enighet der uenighet rår.

La meg bringe tro der tviler rår.

La meg bringe sannhet der villfarelse rår.

La meg bringe lys der mørket ruger.

La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår!

Å Mester!

La meg ikke søke så meget å bli trøstet som å trøste.

Ikke så meget å bli forstått som å forstå.

Ikke så meget å bli elsket som å elske!

For det er gjennom at man gir at man får.

Det er ved å glemme seg selv at man finner seg selv.

Det er ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse!

Det er ved å dø at man oppstår til det evige liv!

Amen