Visdoms ord i Øst!

Hva vi er, er resultatet av hva vi tenker.

Buddha

 

Av hvem du har lært visdom?

Av hvem, som ikke er vise.

Hver gang jeg hos dem så noe støtende,

Tok jeg meg i akt å gjøre det samme.

Muslih-eddin-sadi

 

 

Å lære uten å tenke har ingen verdi.

A tenke uten å lære er farlig.

Kung-fu-tse

 

Den virkelig vise fører et jevnt og varsomt språk.

 

Lao-tse


                                                               Med ønske om en fin dag:)
                                                                               JOY