Ditt hjerte

 

Gjør ditt hjerte til en vakker hage

alltid forsiktig med hva du sår der

Fyll hvert sted med godhetens sæd

Slik at Guds gjerninger kan gro.

Møt hver sti med blomster i klare farger.

La duften være søt,

og la ukjærlige ord som ugress og skygger, 

føle seg uvelkomme og trekke seg tilbake.

June Master Bacher

( Deler også mer  bilder fra kjøreturen til Stokkøya)

Avslutter med dagens  bønn:

Takk Gud for du har skapt oss i ditt bilde.

For at du har gitt oss makt til  råde over fiskene i havet og fuglene i himmelen,

over feet og alle ville dyr og alt som kryper.

Jeg ber for at vi skal forvandle dem rett.

Takk for at du har gitt oss føde gjennom dem.

Jeg ber også Herre for at vi skal søke hva Din Ånd vil for den gir liv og fred.

Kontrollere sinnene og tungene våre Far

slik at vi ikke vanærer Ditt navn.

La sinnene våre være åpen for Ditt nærvær.

La Ditt lys gjennomsyre tankegangene våre.

Jeg ber i Jesu navn.

Amen