Hvem er lykkelig?

Lykkelig er den som finner visdom

      det menneske som vinner god innsikt

Der er bedre å skaffe seg visdom enn sølv,

den vinning den gir er større enn gull.

Visdommen er mer verdifull enn perler,

av alle dine skatter er ingen som den,

I sin høyre hånd har den langt liv,

i sin venstre rikdom og ære

På visdommens veier er det herlig å vandre,

og alle dens stier fører til fred.

For alle som griper den,

er den et livstre,

lykkelige er de

som holder fast på den.

Ordspråkene 3: 13-18

Happy

Klokskap og omtanke!

Ta vare på klokskap og omtanke

og slipp dem ikke av syne,

min sønn!

Da blir det til liv for deg,

et vakkert kjede om din hals.

Da kan du vandre trygt på din vei

og ikke støte foten mot noe

Ordspråkene 3: 21-23