Hvem er lykkelig?

Lykkelig er den som finner visdom

      det menneske som vinner god innsikt

Der er bedre å skaffe seg visdom enn sølv,

den vinning den gir er større enn gull.

Visdommen er mer verdifull enn perler,

av alle dine skatter er ingen som den,

I sin høyre hånd har den langt liv,

i sin venstre rikdom og ære

På visdommens veier er det herlig å vandre,

og alle dens stier fører til fred.

For alle som griper den,

er den et livstre,

lykkelige er de

som holder fast på den.

Ordspråkene 3: 13-18

Happy

16 kommentarer

Siste innlegg