ER DET NOE Å VÆRE TAKKNEMLIG FOR?

English text below

Vær takknemlig?

Hvordan kan man være takknemlig når hver dag er en kamp som skal vinnes?

Hvordan kan man være takknemlig når man ikke engang kunne besøke kjære på grunn av coronaviruset?

Hvordan kan man være takknemlig når man ikke har noen jobb i det hele tatt og uten penger?

Hvordan kan man være takknemlig for tapet av nærmeste?

Hvordan kan man være takknemlig i smerte, sykdom og ensomhet?

Hvordan kan Gud befale oss å være takknemlige under alle problemene vi møter hver dag?

Vi sier kanskje at det er ganske lett for ham å være takknemlig når han har alt, men det gjør vi ikke. Han er allmektig, men vi er svake. Han er Alfa og Omega, men livene våre er korte. Her i dag, men kan være borte i morgen. Han kan skape alt, men det kunne vi ikke.  Han har visdom som ingen kan fatte, men vår er begrenset. Han kan se fremtiden, mens vi vet ikke om vi kan se morgendagen i det hele tatt?

Hva kan jeg være takknemlig for i det hele tatt?

Vel, jeg kan takke Gud fordi jeg fortsatt lever i dag.

At selv om jeg har kamp hver dag, kjemper Gud med meg.

Ja, jeg mistet en datter som jeg elsker på grunn av coronaviruset, men hun har det flott i himmelen nå. Hun lider ikke og hun har alt hun trenger. En dag møtes vi igjen.

Jeg plages med smerter og jeg er svak, men han lovet at når jeg er svak, er jeg sterk med ham. Han er min trøst. Det er jo en bagatell i forhold til hva Jesus måtte lide for min og din skyld.

Selv om jeg ikke er Gud og ikke en skaper, men Gud har gitt meg hender for å skape gode gjerninger. Kreativitet for å gjøre noe av det jeg hadde fått. For å gjøre alt vakkert med hvordan jeg ser dem. Se alt i Guds øyne som gjør alt vakkert i sin tid.

Jeg kan være takknemlig for alle problemene jeg møter hver dag fordi det hjelper meg å vokse og stole på Gud som har løsningene på alle mine problemer.

Og han lovet at hvis vi bare søke hans rike først og hans rettferdighet, vil skal få alt i tillegg. At vi ikke skal bekymre oss for morgendagen. For morgendagen skal bekymre seg for seg selv. For hver dag har nok med sin egen plage. Matteus 6:33

ALLE TING SKAL VI FÅ?

Hvis vi trenger visdom, fred, ledelse, tålmodighet, utholdenhet, styrke, veiledning, tilgivelse, evig liv, mat, innsikt og kunnskap, kan vi bare komme til Gud. Han lovet at alle ting vil bli gitt til oss hvis vi søker hans rike” først. Så, virus eller ikke, kan vi møte alt med Gud!

Be thankful you asked?

How can one be thankful when every day is a battle to be won?

How can one be thankful when one could not even visit loved ones because of the coronavirus?

How can one be thankful when one has no job at all and with no money?

How can one be thankful for the loss of loved ones?

How can one be thankful amid pain, sickness, and loneliness?

How can God command us to be thankful during all the problems we encounter every day?

We might think that it is quite easy for Him to be thankful when He has everything, but we don’t. He is all-powerful, but we are weak. He is The Alpha and Omega, but our lives are short. Here today but can be gone tomorrow. He can create everything, but we could not.  He has the wisdom that no one can fathom but ours are limited. While He can see the future, we don’t know that we can see tomorrow at all?

 

What I am to be thankful for actually?

Well, I can thank God because I am still alive today.

That although I have battles every day to be won, God fights with me.

Yes, I lost a daughter because of the coronavirus, but she is having the time of her life now in heaven and lack nothing at all and suffer not. One day, we will meet again.

I am in terrible pain and I am weak, but He promised that when I am weak, I am strong with Him.

Although I am not God and not a creator, but God has given me hands to create good deeds. Creativeness to make something of what I had given. To make everything beautiful with how I see them. See everything in God’s eyes who makes everything beautiful in His time.

I can be thankful for all the problems that I encounter every day because it helps me grow and trust God who has the solutions for all my problems.

And He promised that if we just seek His kingdom first and His righteousness, all things will be added unto us. Matthew 6:33

ALL THINGS?

If we need wisdom, peace, provisions, patience, endurance, strength, guidance, forgiveness, everlasting life, food, insights, and knowledge, we can just come to God. He promised that ALL THINGS will be given to us if we SEEK HIS KINGDOM” first. So, virus or not, we can face everything WITH GOD!

4 kommentarer
  1. Vi har mye å være takknemlige for <3 Og kanskje mest av alt for at vi bor i det landet vi bor i – og at vi er så friske som overhodet mulig 🙂

   klem

  2. 🌷💙 Du må ha hatt et veldig tøft år etter å ha mistet datteren din. Det er ufattelig å skjønne hvor du får styrken fra til å være så positiv likevel. 🌷💙

   1. Tusen takk for varme ord. Det er veldig tøft og fortsatt hjerte mitt brister av sorg, men jeg klamrer til håpet at jeg skal få se henne en dag igjen. Og jeg må også prøve å leve for de som er igjen.
    En god klem til deg og takk for at du leste❤

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg