Hjertesukk

God morn bloggvenner. Starter dagen med bønn og takknemlighet.

Kjære Gud, takk for dine ord har kraft. Det er uttømmelig.  Den er en kilde av visdom og godhet. 

Takk for at dine ord er levende. La dine ord gjøre sitt verk i oss. La det strømme gjennom oss. 

 

 

Kjære Gud, mitt hjerte er delt både av takknemlighet og smerte.

Takknemlighet for alle dine velsignelser,  men smerte for alle som lider. 

Skuffelser når jeg ikke får det til fordi kroppen strekker ikke til.

Far, du er min hjelp. Hjelp meg til å vær tålmodig. Sette min lit til deg og gjøre min beste.

La dine ord komme ut av min munn når det trengs. La meg gå i  sannhet, mildhet og rettferdighet.

Takk for at du viser meg den riktige veien.

Jeg ber denne bønn i Jesu navn. Amen

Joy

Frykt!

Hei på deg og velkommen til min blogg hvor jeg skriver mine tanker om både det ene og det andre. Jeg er ikke her for å skremme noen,

men tvert imot til å kanskje inspirere noen som jeg håper kan være deg, hvis ikke, det har i hvert fall inspirert meg.

Jeg liker nemlig å skrive mine tanker, og der er vi kanskje veldig lik.   Å skrive hva som opptar oss, selv om det er forskjellige.

Min går slik: Les videre:)

Frykt

Det er vel ingen mennesker som ikke frykter et eller annet. Ja, vi kan frykte mye som mørke,

stormer, tap av nærmeste, alderdommen, å miste jobb, å være alene, gammel og glemsk.

Det kan være uhelbredelig sykdom eller å bli sviktet. Listen kan være uendelig.

Men hvis det er noen vi bør frykte over,  så de må være Gud, tror jeg og håper at jeg er ikke alene om det.

 I bibelen står det at  frykten for Han er ren.

Den fører til liv.

Den gir visdom.

I tillegg, driver hans kjærlighet frykten ut.

Så her er min bønn for både deg og meg: 

Bønn

 

Gud vår Far, hjelp til oss til å lære mer av din godhet, slik at vi ikke trenger å frykte for

morgendagen.

Du sa til og med i dine ord at vi skal ikke bekymre oss over  det.

Vi trenger ikke å gjøre det, for din trofasthet er skjold og vern for oss, ikke bare i dag,

men i alle dagene som skal komme.


Guds ord minner oss om det:

 

Salme 19, 10: “Herrens frykt er ren, den står fast evinnelig.”

 

Salme 111,10: Å frykte Herren er begynnelsen til visdom;

god forstand har alle de som gjør derefter.

 

Salme 147, 11: “Herren har behag i dem som frykter ham.”

 

Ordspr. 14, 27: “Å frykte Herren er en livsens kilde.”

JOY

 

 


Er takknemlig!

Er du takknemlig for alt du har i livet? Ser du det som en velsignelse fra ovenfra? 

Uansett hva du måtte føle, tar jeg deg med i mine bønner til Far i himmelen.

Jeg er takknemlig…for livet.

For føttene som kan gå hvor hen Gud leder oss.

Det kan være kronglete, ukjente og farlige veier, men Gud skal gå der sammen med oss.

Jeg er takknemlig for våre hender som kan gjøre utrolig mye. 

Hender som berører de trengende.

Hjelpende hender.

Skapende hender.

Hender som strekker seg  mot Gud.

Jeg er takknemlig for våre øyne som kan se Guds praktfulle skaperverk.

Som ser Guds verk midt i elendigheten.

Jeg er takknemlig for ørene som kan høre Guds røst.

Hans ord som lindrer smertene i kropp og sjel.

Som trøster og sier at Han elsker oss.

Far, jeg ber for at vi skal bruke de talentene, ressursene og gavene du har gitt oss til å nå andre med din  kjærlighet.

Til å lede andre til ditt rike. Til å være lys i mørke.

Sammen med deg kan vi kjempe mot de onde.

Jeg ber det i Jesu navn.

Joy

En ny dag..

Dagens bønn for deg og meg…

Takk Gud for enda en ny ubrukt dag hvor vi har mulighet til å disponere.

Denne dagen, kan vi bli utsatt for fristelser som ikke bringer helsegevinst for vår kropp og sjel.

Hjelp oss til å motstå fristelsen.

Vi skal gå ut og gjøre et arbeid, jeg ber derfor for at vi skal gjøre vår beste til å gjøre en god jobb som tilfører arbeidsplassen  suksess og godt rykte. Være til inspirasjon og spre glede.

Uansett hvem vi møter i dag, bør vi vise respekt. Ser vi noen som gjør noe som ikke er rett, bør vi hjelpe vedkommende til rette og gjøre opp for seg. Være en hjelpende hånd. Klarer vi det ikke, løfter vi bare opp den personen til deg.

Denne er min bønn for deg og meg i dag i Jesu navn.

Joy

Hvilken hensikt?

Ord til ettertanke

Hvorfor kommer vi  til Jesus? 

Er det for å anklage ham for alt elendigheten? 

For å be for vår nød og behov?

For å løfte opp andres vanskeligheter til ham?

For å bli ledet av sykdom?

For å lære?

For veiledning? 

For tilgivelse? 

Ja, det er ulike hensiketer…ulike behov og forskjellige måter vi gjør det på…

Min bønn for hver og en:

Jesus, takk for at vi kan komme til deg med alt som plager oss. Vi kan komme som vi er og du er alltid der til å lytte.

Jeg ber for at ditt nærvær forandrer oss til personer som forstår hvorfor livet er slik som det er. At du fyller oss med gode tanker. La oss føle med ditt gode hjerte. Tenke med rene tanker. Se med dine barmhjertige øyne. 

Hjelp oss å gå den veien du har forberedt til oss. Amen

 

Ønsker alle en god søndag!

Joy

 

Hvilken hensikt?

Ord til ettertanke

Hvorfor kommer vi  til Jesus? 

Er det for å anklage ham for alt elendigheten? 

For å be for vår nød og behov?

For å løfte opp andres vanskeligheter til ham?

For å bli ledet av sykdom?

For å lære?

For veiledning? 

For tilgivelse? 

Ja, det er ulike hensiketer…ulike behov og forskjellige måter vi gjør det på…

Min bønn for hver og en:

Jesus, takk for at vi kan komme til deg med alt som plager oss. Vi kan komme som vi er og du er alltid der til å lytte.

Jeg ber for at ditt nærvær forandrer oss til personer som forstår hvorfor livet er slik som det er. At du fyller oss med gode tanker. La oss føle med ditt gode hjerte. Tenke med rene tanker. Se med dine barmhjertige øyne. 

Hjelp oss å gå den veien du har forberedt til oss. Amen

 

Ønsker alle en god søndag!

Joy

 

Bønn for de syke!

Far i himmelen, du ser hver og en.

Jeg ber for at de skal rekke en hånd til deg. For at du også ta imot deres hender og opprette en forbindelse.

For din legedom til å strømme igjennom kropp og sjel.

For ditt nærvær blir følt….

For hjertene blir rørt …

For sjelene blir renset…

Berør det innerste tankene og gir fred i fortvilet sinn….

Trøst dem som har det tøft….

Jeg ber for at troen bygges…for den flytter fjell.

Gjør dine ord levende for hver og en Herre.

Jeg ber det i Jesu navn.

Joy

Hvilken vei vi bør gå?

Dagens bønn for meg og deg:

Gud, jeg ber for at vi skal gå den rettferdighetens vei. Til å være rettferdig i tankene, med ord og handlingene våre. Hjelp oss til å vandre med deg  i tide og utide. Når det er fred og når vi er i krig.  Når det er godt vær og når det stormer.  I tøffe tider som i gode tider.

Jeg ber for at vi ikke skal ta det for gitt din godhet og nåde. Isteden, la det bli et mål for oss å gi ære til ditt navn. Å ta vare på det navnet du har gitt oss. Være lydig hvor en du leder oss.

Jeg ber det i Jesu navn.

Ønsker alle en strålende dag uansett vær:)

JOY

Imperfections..

God, have I become the daughter you wanted me to be? Sometimes it is tough to follow you standards. To be hurt and to suffer for ungrateful people. To forgive and keen on loving.

But I thank you that you are still holding me with the grip of your hands, so that I will not fall. For loving me beyond measure. For your words that guide me into the right path. For making me closer to you.

And yes, thank you for you absolutely love me for who I am, with all my mistakes, doubts and imperfections.

Joy

Kjærlighet

Jesus, takk for din kjærlighet til oss. Du led for oss. Du var ydmyk og viste oss dIn kjærlighet.

Jeg ber for at vi skal følge ditt fotspor. Din kjærlighet som overgår all forstand. Kjærlighet som gir sitt liv for sin neste. Takk for at selv om vi opplever motstand eller lidelser, din nåde og omsorg trøster oss. Takk for at det er lærdom i alt vi gjennomgår her i livet. Takk for at med deg, kan vi gjøre de umulige.

Amen!