En kvinne og en gaffel/ A woman and a fork

Norsk/ English

Jeg leste denne historien engang og det berørte mitt hjerte.

Kvinne og en gaffel

Det var en ung kvinne som hadde blitt diagnostisert med en dødelig sykdom og hadde fått tre måneder å leve. Hun kontaktet pastoren for å fortelle han hennes siste ønsker.

Hun fortalte hvilke sanger hun ønsker å bli sunget under begravelsen, hvilket bibel vers vil hun at  han  skal lese, hvilken antrekk hun skal ha på seg  og hvor hun vil være begravet.

 Pastoren lovet at han skal ordne alt for henne. Da han skulle gå, husket plutselig den unge kvinnen noe som var veldig viktig for henne.

«Det er en ting til, sier hun ivrig.

“Hva er det?” svarte Pastoren.

“Dette er veldig viktig, den unge kvinnen fortsatte. “Jeg ønsker å bli gravlagt sammen med en gaffel i høyre hånd.”

Presten stod og så på den unge kvinnen, visste ikke helt hva han skulle si.

“Det overrasker deg, ikke sant?” spurte den unge kvinnen .

“Vel, for å være ærlig, jeg er forvirret av forespørselen,” sa presten.

Den unge kvinnen forklart. “Min bestemor en gang fortalte meg denne historien, og fra den tid jeg har alltid forsøkt å fortelle budskapet til de jeg elsker og de som har behov for oppmuntring. Når jeg er i selskaper var det alltid noen som sier at jeg må holde igjen gaffelen etter at hovedretten blir ryddet.  « hold gaffelen»  Det var min favoritt del fordi jeg visste at noe bedre skal komme … som fløyelsmyk sjokoladekake eller eple pai og kanskje is. Noe vidunderlig godt!

Så, jeg vil at folk skal se meg der i kisten med en gaffel i min høyre hånd, slik at dem skal lure på hvorfor jeg  har gaffel i hånden. Da vil jeg at du skal fortelle dem: “Hun holder gaffelen fordi hun visste at noe bedre skulle komme. Et vidunderlig sted for henne hvor hun trenger ikke å være syk, hvor hennes tårer blir tørket, hvor hun kan få alt som er bare godt.

Prestens fikk tårer i øynene og han måtte bare omfavne den unge kvinnen før han dro av gårde. Han visste at dette ville være den siste gangen han ville se henne før hun døde. Men han visste også at den unge kvinnen hadde en bedre forståelse av himmelen enn han gjorde. Hun hadde en bedre forståelse av hva himmelen ville være enn mange som er dobbelt så gammel som henne, med dobbelt så mye erfaring og kunnskap. Hun visste at noe bedre skulle komme.

I begravelsen, la alle merke til om gaffelen som var plassert på den unge kvinnens høyre hånd. Og pastoren fortalte gledelig hvorfor. At gaffelen betyr at kvinnen venter på noe bedre som skal komme.

Og slik er med oss alle sammen. Uansett hva vi opplever i dag, hvor vanskelig kan vi ha det, må vi være sikkert på at Gud har noe bedre som venter på oss. Her på jorden og på himmelen.

 Så nå holder jeg  gaffel, for det betyr at noe bedre skal komme til oss alle sammen.

I read this story once and it touched my heart.

Woman and a fork

It was a young woman who had been diagnosed with a fatal disease and had been given three months to live. She contacted the pastor to tell him her latest wishes.

She told him which songs she wants to be sung during the funeral, which Bible verse she wants him to read, what attire she should wear and where she will be buried.

The pastor promised that he would arrange everything for her. When he was about to leave, the young woman suddenly remembered something very important to her.

“There’s one more thing,” she says eagerly.

“What is it?” replied the Pastor.

“This is very important, the young woman continued.” I want to be buried with a fork in my right hand. “

The priest stood looking at the young woman, did not quite know what to say.

“That surprises you, doesn’t it?” asked the young woman.

“Well, to be honest, I’m confused by the request,” the pastor said.

The young woman explained. “My grandmother once told me this story, and from the time I have always tried to tell the message to those I love and those who need encouragement. When I’m in company there was always someone saying I have to hold the fork. after the main course is cleared. «hold the fork» It was my favorite part because I knew something better was coming … like velvety chocolate cake or apple pie and maybe ice cream. Something wonderfully good!

So, I want people to see me there in the coffin with a fork in my right hand, so that they will wonder why I have a fork in my hand. Then I want you to tell them: “She holds the fork because she knew something better was coming. A wonderful place for her where she does not have to be sick, where her tears are dried, where she can have everything that is just good .

The priest got tears in his eyes and he just had to hug the young woman before he left. He knew this would be the last time he would see her before she died. But he also knew that the young woman had a better understanding of heaven than he did. She had a better understanding of what heaven would be like than many who are twice as old as her, with twice as much experience and knowledge. She knew something better was coming.

At the funeral, everyone noticed about the fork that was placed on the young woman’s right hand. And the pastor happily told why. That the fork means that the woman is waiting for something better to come.

And so it is with all of us. No matter what we experience today, how difficult it may be for us to be sure that God has something better waiting for us. Here on earth and in heaven.

So now I’m holding a fork, because that means something better is going to come to all of us.

 

 

6 kommentarer
  1. Det var en vakker historie ♥
   Jeg har aldri hørt det selv, om gaffelen, for her ligger det alltid en skje og venter hvis det skal komme dessert. Men likevel en fin og tankevekkende historie 🙂
   Klem ♥

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg