Helsa osv!

HELSA

Verden er full av syke folk. Folk som lider, folk som sliter. Som kjemper for å overleve dag etter dag. Og jeg er en av dem og kanskje du også. Men verden består også av vellykkede, friske, glade, rike og suksessrike folk. Kanskje en av disse kategoriene passer en av oss? For selv om man er syk, den person kan også være rik? Selv om man sliter med fysikken, kan han eller hun være en suksessrik person? Til og med en som sitter i en rullestol kan være en vellykket influenser eller kommunikator som Mammapaahjul? Hun inspirerer mange med sin mot og ord.

I Salme 139:13 står det: «For Du (Gud) har skapt mitt indre, du har vevd meg i mors liv. Jeg takker Deg fordi jeg er skapt på skremmende, underfulle vis.» Det minner meg om uansett hvordan jeg har det….jeg er fortsatt verdifull i Guds øyne. Og ettersom jeg er verdifull i Guds øyne, så tar Han vare på meg.

VANSKELIGHETER

Mens vi lever her i verden, vi kan ikke unngå vanskeligheter. Og noen ganger sykdom som rammer de som vi er glade i eller oss. Men uansett hva vi opplever nå, har vi fortsatt grunn til å takke Gud i mange områder i våre liv.

Tenkt på kroppen vår. Hvis vi fortsatt kan bevege oss, trene og har mat på bordet, da har vi noe å være takknemlig for. Vi har mulighet til være aktive og velge maten vi skal spise.

Selv om mange sliter med psyken på grunn av problemene som hagler uavbrutt nesten hver dag. For min del, ble det for mye noen ganger. Men jeg blir minnet gang på gang at jeg må kaste mine bekymringer til Gud og han vil gi meg hvile.

HJELP OG FRIHET

Det som hjelper meg til å ikke gå under er familien min, omsorgsfulle venner, å lytte på Gud har å si gjennom «Livets bok» og bønn og være i kontakt med andre troende som jeg vet ber for meg. Det gir meg fornyet håp hver dag og være takknemlig for hver og en av dem i mitt liv.

Flere steder i verden er det ikke frihet til å praktisere sin tro. Jeg er takknemlig for at jeg bor i et land hvor jeg kan være fri til å leve min tro.

TAKKNEMLIGHET OG KORONAVIRUS

Ja, både jeg og deg har masse vi kan takke Gud for til tross for elendighetene rundt oss og i oss. I hvert fall, jeg minner meg selv om det. Som jeg gjør akkurat nå. Takknemlig for at jeg kan fortsatt lese og skrive selv i begrenset tilstand. For lyset slik at jeg ser det jeg skriver. Og for varmepumpe som avgir varme slik at jeg ikke fryser. For pc bord og stol slik at jeg kan utføre det jeg gjør. Snart spiser jeg frokost og jeg er takknemlig for jeg trenger bare å åpne kjøleskapet og der finner jeg mat å velge imellom. Takknemlig for at jeg fortsatt er i live.  

Min yngste datter har fått coronavirus ( HER) men jeg er takknemlig for at hvis hun får vanskeligheter på grunn av det, kan hun bare ringe til sykehuset slik at hun får hjelp. Takknemlig for de som leverer mat slik at hun får det levert på døren. Og for internett slik at jeg kan nå med henne uansett tid på døgnet.

Hva er du takknemlig for nå om dagen?

Avslutter med:
SALME 118:24 Dette er dagen som Herren har gjort; la oss juble og glede oss på dem.

Salme 139:1-16

……Herre, du ransaker meg og kjenner meg. 

 Enten jeg sitter eller står opp, så vet du det. Langt borte fra forstår du min tanke. 

 Enten jeg går eller ligger, ser du det, du kjenner nøye alle mine veier.

 For det er ikke et ord på min tunge – se, Herre, du vet det alt sammen. 

Bakfra og forfra omgir du meg, du legger din hånd på meg

Å forstå dette er for underlig for meg, det er for høyt, jeg makter det ikke.

 Hvor skal jeg gå fra din Ånd, og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn? 

Farer jeg opp til himmelen, så er du der. Og vil jeg rede mitt leie i dødsriket, se, da er du der. 

 Tar jeg morgenrødens vinger, og vil jeg bo ved havets ytterste grense, så fører også der din hånd meg, og din høyre hånd holder meg fast. 

Og sier jeg: La mørket skjule meg, og lyset omkring meg bli natt – så gjør heller ikke mørket det mørkt for deg, natten lyser som dagen, og mørket er som lyset.

Du har skapt mine nyrer, du formet meg i mors liv.  Jeg priser deg fordi jeg er skapt på forferdelig underfullt vis. Underfulle er dine gjerninger, det vet min sjel så vel. 

Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble skapt i lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig i jordens dyp.  

Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke én av dem var kommet. 

Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud! Hvor veldig er summen av dem!  Vil jeg telle dem, er de flere enn sand. Jeg våkner opp, og ennå er jeg hos deg. 

10 kommentarer

Siste innlegg